Tìm kiếm thông tin
 
Sản phẩm  Tin tức 
Số lượt truy cập : 85.135
Đang online : 1
Tin tức

Tán sỏi tiết niệu băng Laser Holmium
Sỏi tiết niệu là một bệnh phổ biến, thường gặp, chiếm tỷ lệ 2-3% dân số.  Trong đó sỏi  niệu  quản  chiếm  28- 40%  trong  các bệnh  sỏi tiết niệu. Việt Nam là một nước có nhiều bệnh nhân bị sỏi tiết niệu. 
Theo GS. Ngô Gia Hy phần lớn sỏi niệu quản là do sỏi thận rơi xuống (80%), còn lại là sỏi sinh ra tại chỗ do dị dạng, hẹp niệu quản. Sỏi niệu quản khi bít tắc niệu quản sẽ gây ra những biếnchứng nguy hiểm (ứ nước, ứ mủ đài - bể thận), nếu không được điều trị sớm có thể dẫn tới nhiễm khuẩn, vô niệu, suy thận, thậm chí tử vong.  Để chẩn đoán sỏi niệu quản người ta dựa vào triệu chứng lâm sàng  và các phương  pháp  chẩn  đoán  hình  ảnh  cơ  bản  như:  Chụp  phim  hệ  tiết  niệu  không chuẩn bị, chụp niệu đồ tĩnh mạch, siêu âm. Đối với một số trường hợp sỏi không 
cản quang, sỏi nhỏ, nghi có hẹp niệu quản, hình cản quang của sỏi lẫn với cản quang của xương, chẩn đoán phân biệt với nốt vôi hóa ngoài hệ tiết niệu cần phải kết hợp với các phương tiện chẩn đoán khác như: chụp niệu quản- bể thận ngược dòng, nội soi niệu quản, chụp CT hệ tiết niệu hoặc MSCT … 
Trước đây điều trị sỏi niệu quản đoạn trên có hai phương pháp, điều trị nội khoa nội khoa nếu sỏi nhỏ, tiên lượng có thể ra theo đường tự nhiên. Điều trị ngoại khoa mổ mở lấy sỏi niệu quản khi điều trị nội khoa thất bại hoặc sỏi to hay sỏi niệu quản có biến chứng. Nhược điểm của phương pháp mổ mở này là bệnh nhân đau để lại sẹo và thời gian nằm viện kéo dài. Từ cuối thế kỷ XX có nhiều phương pháp can thiệp sỏi niệu quản ít sang chấn ra đời đã và đang được áp dụng để điều trị sỏi niệu quản đoạn trên như: tán sỏi ngoài cơ thể , mổ nội soi lấy sỏi ngoài phúc mạc , tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng bằng Holmium Laser với ống kính nội soi bán cứng hoặc ống mềm, phương pháp này đang ngày càng chiếm ưu thế và được áp dụng phổ biến vì nó có rất nhiều ưu thủ  thuật,  thời  gian  nằm  viện  ngắn,  hạn  chế  đƣợc  tối  đa  các  tai  biến  và  biến 
chứng vì trong quá trình tán sỏi đƣợc quan sát trực tiếp. Trƣớc khi có tán sỏi niệu 
quản bằng Holmium Laser thì tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội đa số các trƣờng 
hợp sỏi đoạn trên niệu quản đều chỉ định mổ mở, mổ nội soi ngoài phúc mạc lấy 
sỏi hoặc tán sỏi ngoài cơ thể. 
Từ tháng 06 năm 2011, khoa phẫu thuật tiết niệu bệnh viện Việt Đức triển 
khai kỹ thuật  tán  sỏi niệu  quản nội  soi bằng  Holmium  Laser trên  máy tán  sỏi 
Laser Accu-Tech. Nó phù hợp với tất cả các loại sỏi và mọi vị trí của sỏi niệu 
quản, nó khắc phục đƣợc các nhƣợc điểm mà phƣơng pháp tán sỏi bằng xung hơi 
không thể thực hiện đƣợc nhƣ: không tán đƣợc sỏi niệu quản ở đoạn trên, không 
thể xử lý đƣợc sỏi kèm theo polip, không xử lý đƣợc nhu mô mềm mà thƣơng tổn 
lại lớn. Việc nghiên cứu về chỉ định chính xác và các yếu tố liên quan đến các tai 
biến, biến chứng sau tán sỏi nội soi niệu quản ngƣợc dòng cũng nhƣ đánh giá kết 
quả của từng phƣơng pháp hoặc loại máy móc đƣợc nhiều tác giả quan tâm. 
 Tại Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu đánh giá về vấn đề tán 
sỏi niệu quản nội soi ngƣợc dòng bằng Holmium Laser, tuy nhiên chƣa có nhiều 
công trình nghiên cứu về kết quả khi tán sỏi nội soi ngƣợc dòng bằng Holmium 
Laser áp dụng cho sỏi niệu quản đoạn trên. Xuất phát từ tình hình trên, chúng 
tôi tiến hành đề tài " Đánh giá kết quả điều trị nội soi tán sỏi niệu quản 
đoạn trên bằng Holmium  Laser tại bệnh viện Việt Đức " nhằm các  mục 
tiêu sau: 
 1.Bước đầu đánh giá kết quả điều trị nội soi tán sỏi niệu quản đoạn trên 
bằng Holmium Laser. 
2. Nghiên cứu tìm hiểu những yếu tố liên quan đến kết quả nội soi tán sỏi 
niệu quản đoạn trên bằng Holmium Laser. 
» Các thông tin mới đăng :
» Các thông tin khác :