Tìm kiếm thông tin
 
Sản phẩm  Tin tức 
Số lượt truy cập : 96.008
Đang online : 1
Bơm tiêm thuốc cản quang trong MRI/ CT
BƠM TIÊM THUỐC CẢN QUANG CHO MRI-CT
Mã sản phẩm :
Nhóm sản phẩm : Bơm tiêm thuốc cản quang trong MRI/ CT
Hãng sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : Chứng chỉ FDA/ Mỹ, CE, ISO
Mô tả chi tiết sản phẩm :

XI LANH (BƠM) TIÊM ÁP LỰC CAO THUỐC CẢN QUANG MRI- CT -DSA CHO CÁC LOẠI MÁY

 

MEDRAD ( CT. MRI, DSA) 

 

Model máy: Medrad Sallient

Medrad Stellant 

Medrad Vistron

Medrad ProVis V

Medrad Spetric Solaris 

200ml/ 1 nòng  

Model máy bơm : Medrad Sallient  tương ứng với  Model xi lanh: 100110---- 100120    / Model máy bơm: Medrad Stellant tương ứng với   Model xi lanh: 100103 và Model: 100113 /  Medrad Vistron  tương ứng xi lanh : 100101

Bộ xi lanh bao gồm: 

- Loại 1 nòng: 01 xi lanh 200 ml + 01 dây bơm thuốc cản quang + 1 kim lấy thuốc 

- Loại 2 nòng: 02 xi lanh 200ml + 01 dây Y bơm thuốc cản quang + 02 kim lấy thuốc 

 

Bộ xi lanh cho máy MRI 

65/115 ml : gồm 2 xi lanh 65 ml và 115 ml  

1 dây Y bơm thuốc cản quang 

2 kim lấy thuốc 

 

Medrad  200ml/ 2 nòng 

Bộ xi lanh ( Bộ bơm) cho Máy bơm loại 1 nòng bao gồm: 01 xi lanh + 01 dây bơm thuốc cản quang 180cm+ 01 kim lấy thuốc 

 

Bộ xi lanh( Bộ bơm) cho máy bơm CT  2 nòng bao gồm: 02 xi lanh + 01 dây bơm thuốc cản quang áp lực cao chữ Y + 02 kim lấy thuốc 

LF-CT9000ADV . Optivantage , OptiOne 

200ml/1 nòng 

200ml/ 2 nòng 

 

 Bộ xi lanh 1 nòng: Bao gồm 1 xi lanh 200m  + 1 dây bơm thuốc cản quang áp lực cao+01 kim lấy thuốc . Model: 100104

Bộ xi lanh 2 nòng: Bao gồm 2 xi lanh 200ml + 01 dây bơm thuốc cản quang chữ Y+02 kim lấy thuốc ( hoặc 2 ống lấy thuốc)- Model: 100114

Nemoto

Model máy: Nemoto Dual Shot Alpha 7 

( 2 nòng)

Nemoto Shot alpha 7

(1 nòng)

200ml/ 1 nòng 

200 ml/ 2 nòng

 

Bộ xi lanh bao gồm: 

Loại 1 nòng: Xi lanh 200 ml ( hoặc 100ml) + 1 dây bơm thuốc cản quang chữ Y + 01 kim lấy thuốc 

Loại 2 nòng: 02 xi lanh loại 200ml + 01 dây chữ Y bơm thuốc cản quang áp lực cao+ 02 kim lấy thuốc ( hoặc 2 ống lấy thuoocs0 

Nemoto

100ml/ 1 nòng

100ml/ 2 nòng

 
Nemoto

50 ml/ 1 nòng

50 ml/ 2 nòng 

 
Dây bơm thuốc cản quang xoắn     
 Bơm Medtron / Đức   

 Xi lanh 1 nòng- Mã xi lanh: 100112

Xi lanh 2 nòng : Mã : 100122 

 

 

 Tất cả các máy bơm hiện có trên thị trường   

 Đều có xi lanh tương ứng 

Liên hệ : Bs Lê Thanh Hà   ZALO: 09175  11335